Nifty Logo
GTHelp

Úvod

Regiony jsou plugin podobný Residencím, čili chrání pozemek před griefery a dalšími věcmi, jako jsou zakázaní PvP v regionu a podobně.

Regiony:

  1. Mají seznam vlastníků, kteří mohou upravovat region.
  2. Mají seznam členů, kteří mohou stavět v regionu.
  3. Mohou mít nadřazené regiony a priority.
  4. Mohou mít různé vlajky, jako v Residencích.

Vytvoření regionu

Vytvoření regionu je velmi jednoduché. Region se vytváří pomocí WordEditu.

Jak vytvořit region:

  1. Označíme si dřevěnou sekerou dva body, které budou naproti sobě.

  2. Použijeme příkaz //expand vert pro vybrání od nejvyššího bodu po ten nejnižší.
  3. Napíšeme příkaz /rg define [název regionu] pro vytvoření regionu.

Vlajky

Nejčastěji používané vlajky:

Název vlajky Popis vlajky
build Zda-li hráč může stavět v regionu
block-break Zda-li hráč může ničit bloky v regionu
block-place Zda-li hráč může pokládat bloky v regionu
pvp Zda-li se hráči mohou mezi sebou zabíjet
chest-access Zda-li hráč může otevírat truhly v regionu
pistons Zda-li hráč může používat pistony v regionu
tnt Zda-li v regionu bude vybuchovat TnT
ride Zda-li hráči mohou jezdit na zvířatech v regionu
use Zda-li hráči mohou používat páčky, tlačítka atp.
damage-animals Zda-li hráči mohou zabíjet zvířata v regionu
sleep Zda-li hráči mohou v regionu spát
mob-spawning Zda-li se mohou mobové spawnovat v regionu
lighter Zda-li hráči mohou zapalovat oheň v regionu
interact Zda-li hráči mohou vejít do regionu
vehicle-place Zda-li hráč může pokládat minecard v regionu
vehicle-destroy Zda-li hráči mohou ničit minecard v regionu
game-mode Jaký gamemode bude mít hráč když vejde do regionu
exit Zda-li hráč může opustit region
entry Zda-li hráč může vejít do regionu
send-chat Zda-li hráči mohou v regionu posílat zprávy do chatu
receive-chat Zda-li hráč může přijímat v regionu zprávy z chatu
invincible Dá dočasně hráči God mode
Naposledy upraveno: 14.12.2017 20:31:37